Tack!

Vi har fått ditt meddelande

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

ventinterling x
Vi använder cookies för att få hemsidan att fungera, och undersöka hur vår hemsida används samt för ge våra besökare bästa möjliga upplevelse när du handlar online. Om du klickar på Acceptera alla cookies kan vi fortsätta att leverera personliga erbjudanden och godkänner du vår användning av cookies.

Filer Cookies:

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att hjälpa användare att använda webbplatsen mer effektivt.

Lagen säger att vi kan lagra cookies på användarens enhet om de är nödvändiga för att denna webbplats ska fungera. Vi behöver ditt tillstånd för alla andra typer av kakor.

Denna webbplats använder olika typer av kakor. Vissa cookies placeras av tjänster från tredje part som visas på våra sidor.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i Cookiedeklarationen på vår webbplats.

Ta reda på mer om vem vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter enligt sekretesspolicyn.

Vänligen ange ditt samtycke-ID och det datum då du kontaktade oss angående ditt samtycke.

Du kan ändra inställningarna för alla ovanstående cookies i din webbläsare.

Du kan gå till användningen av webbplatsen genom att välja "Acceptera".

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och innebär att byggnadens ventilation skall kontrolleras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare (Oavsett vem som nyttjar byggnaden, så ligger ansvaret för att OVK besiktning genomförs på ägaren), till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant (Endast behörig besiktningsman med rätt behörighetsnivå, får genomföra besiktningen), som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll (Av protokollet skall framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller ej) för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd (Kommunens byggnadsnämnd är tillsyndsmyndighet och de ansvarar för att regler och lagar kring OVK besiktningen efterföljs), från regelbundna kontroller.

Företagsledningen/Ventlink AB består med dess grundare och initiator högskoleingenjör Ralph Saad som styrelsens ordförande och besiktningsingenör OVK och ett antal projekterande ingenjörer inom VS och ventilation samt även besiktningsingenjörer som genomför olika typer av besiktningar och projektuppföljningar. OVK besiktningen är en årsvis återkommande samt flera olika intervaller som myndigheter, i regel kommunerna har införd för att säkerställa att ventilations.-systemen i de många olika fastigheter fungerar och uppdateras enligt nya lagregler;  som även de blir regelbunden förbättrad och förnyad av statliga myndigheter. Det är grunden varför OVK besiktningar är så viktiga och ska efterföljas !

Besiktningsintervaller
3 år – Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX ventilation*
6 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation*
Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning – Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 * Förklaringar:

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Ventlink AB utför OVK-besiktningar på alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för att utföra ovk, rengöra och avhjälpa olika brister i systemet.

Vi har OVK-certifierade tekniker som är kvalificerade att utföra kontrollen och föra ett protokoll över resultatet samt utfärda OVK-intyget som ska sitta synligt i entrén till fastigheten.

Vanliga frågor

Hur ofta bör man göra en Obligatorisk Ventilations Kontroll ?

3 år ? Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år ? Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX ventilation*

6 år ? Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation*

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning ? Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

* Förklaringar:

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden

Om du vill ha hjälp med din OVK-K (obligatorisk ventilationskontroll) kontakta oss via mail eller ring och prata med någon av våra projektledare på info@venlika.se.

Intresserad av erbjudandet? Vi kontaktar dig personligen!